logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 469 USD (minimalna plata ) do 1 930 USD (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos neto plate - Menadžerski posao
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% zarađuje manje 469 USD
10% zarađuje više 1 930 USD
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

594 - 1 705 USD
Vidjeti više

Business Development Manager

757 - 2 586 USD
Vidjeti više

Contract Manager

494 - 1 726 USD
Vidjeti više

Direktor transporta

453 - 1 612 USD
Vidjeti više

Event Manager

479 - 1 237 USD
Vidjeti više

Finansijski menadžer

701 - 2 963 USD
Vidjeti više

Glavni urednik

405 - 1 612 USD
Vidjeti više

Hotel Menadžer

440 - 1 628 USD
Vidjeti više

IT Manager

743 - 2 932 USD
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

418 - 1 651 USD
Vidjeti više

Marketing menadžer

503 - 1 769 USD
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

510 - 1 877 USD
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

523 - 2 047 USD
Vidjeti više

Menadžer logistike

563 - 1 960 USD
Vidjeti više

Menadžer nabavke

549 - 1 688 USD
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

542 - 2 100 USD
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

533 - 1 482 USD
Vidjeti više

Menadžer prodaje

433 - 1 791 USD
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

579 - 2 515 USD
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

463 - 1 833 USD
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

374 - 1 438 USD
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

410 - 1 642 USD
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

782 - 2 094 USD
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

388 - 1 477 USD
Vidjeti više

Product owner

651 - 2 529 USD
Vidjeti više

Project Manager

462 - 1 762 USD
Vidjeti više

Regionalni menadžer

565 - 2 085 USD
Vidjeti više

Restoran menadžer

372 - 1 252 USD
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

505 - 1 822 USD
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

482 - 1 885 USD
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

731 - 2 768 USD
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

521 - 2 221 USD
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

347 - 1 277 USD
Vidjeti više

Tehnički menadžer

567 - 2 123 USD
Vidjeti više

Tim lider

512 - 1 879 USD
Vidjeti više

Umjetnički direktor

443 - 1 710 USD
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

347 - 892 USD
Vidjeti više

Šef autoservisa

370 - 1 456 USD
Vidjeti više

Šef korisničke podrške

Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

347 - 1 148 USD
Vidjeti više