logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 445 EUR (minimalna plata ) do 1 833 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos neto plate - Menadžerski posao
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% zarađuje manje 445 EUR
10% zarađuje više 1 833 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

565 - 1 621 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

720 - 2 458 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

470 - 1 641 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

431 - 1 532 EUR
Vidjeti više

Event Manager

455 - 1 176 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

666 - 2 817 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

385 - 1 532 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

418 - 1 548 EUR
Vidjeti više

IT Manager

706 - 2 787 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

397 - 1 570 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

478 - 1 682 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

485 - 1 784 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

497 - 1 946 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

535 - 1 863 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

522 - 1 605 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

515 - 1 996 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

507 - 1 409 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

412 - 1 703 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

550 - 2 391 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

440 - 1 743 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

356 - 1 367 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

390 - 1 561 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

743 - 1 991 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

369 - 1 404 EUR
Vidjeti više

Product owner

619 - 2 404 EUR
Vidjeti više

Project Manager

439 - 1 675 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

537 - 1 982 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

354 - 1 190 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

480 - 1 732 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

458 - 1 792 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

695 - 2 631 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

495 - 2 111 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

330 - 1 214 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

539 - 2 018 EUR
Vidjeti više

Tim lider

487 - 1 786 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

421 - 1 626 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

330 - 848 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

352 - 1 384 EUR
Vidjeti više

Šef korisničke podrške

Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

330 - 1 091 EUR
Vidjeti više