logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 458,00 EUR (minimalna plata ) do 1 737,00 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos neto plate - Menadžerski posao
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% zarađuje manje 458 EUR
10% zarađuje više 1 737 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

584 - 1 600 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

678 - 2 530 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

457 - 1 727 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

404 - 1 571 EUR
Vidjeti više

Event Manager

451 - 1 180 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

701 - 2 829 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

396 - 1 516 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

438 - 1 616 EUR
Vidjeti više

IT Manager

746 - 2 715 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

413 - 1 546 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

437 - 1 733 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

461 - 1 820 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

512 - 1 941 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

506 - 1 937 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

504 - 1 684 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

530 - 1 973 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

515 - 1 398 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

417 - 1 693 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

576 - 2 321 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

437 - 1 748 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

348 - 1 380 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

415 - 1 524 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

753 - 1 978 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

346 - 1 438 EUR
Vidjeti više

Product owner

648 - 2 298 EUR
Vidjeti više

Project Manager

459 - 1 720 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

529 - 2 081 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

337 - 1 186 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

450 - 1 750 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

480 - 1 760 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

730 - 2 580 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

489 - 2 098 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

330 - 1 194 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

531 - 2 030 EUR
Vidjeti više

Tim lider

473 - 1 790 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

426 - 1 618 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

330 - 825 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

342 - 1 399 EUR
Vidjeti više

Šef korisničke podrške

Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

330 - 1 089 EUR
Vidjeti više