logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 469,00 EUR (minimalna plata ) do 1 840,00 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mjesečne neto plate
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% 469 EUR
90% 1 840 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

642 - 1 639 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

677 - 2 753 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

450 - 1 767 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

427 - 1 624 EUR
Vidjeti više

Event Manager

485 - 1 206 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

699 - 2 743 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

409 - 1 581 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

450 - 1 627 EUR
Vidjeti više

IT Manager

716 - 2 844 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

430 - 1 608 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

475 - 1 781 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

492 - 1 874 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

543 - 2 069 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

500 - 1 953 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

504 - 1 844 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

535 - 2 076 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

538 - 1 451 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

413 - 1 793 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

672 - 2 542 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

455 - 1 817 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

388 - 1 396 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

408 - 1 620 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

774 - 2 069 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

402 - 1 433 EUR
Vidjeti više

Product owner

668 - 2 486 EUR
Vidjeti više

Project Manager

449 - 1 769 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

570 - 2 135 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

340 - 1 275 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

478 - 1 749 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

509 - 1 815 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

687 - 2 789 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

547 - 1 896 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

326 - 1 264 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

581 - 2 069 EUR
Vidjeti više

Tim lider

500 - 1 866 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

437 - 1 691 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

233 - 845 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

356 - 1 455 EUR
Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

311 - 1 154 EUR
Vidjeti više