logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 471,00 EUR (minimalna plata ) do 1 860,00 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mjesečne neto plate
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% 471 EUR
90% 1 860 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

639 - 1 630 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

703 - 2 658 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

471 - 1 756 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

446 - 1 596 EUR
Vidjeti više

Event Manager

460 - 1 241 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

703 - 2 737 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

425 - 1 557 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

465 - 1 621 EUR
Vidjeti više

IT Manager

687 - 2 887 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

423 - 1 617 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

457 - 1 807 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

472 - 1 903 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

537 - 2 078 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

498 - 1 938 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

501 - 1 849 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

562 - 2 036 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

551 - 1 433 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

438 - 1 777 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

642 - 2 586 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

485 - 1 773 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

372 - 1 420 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

423 - 1 597 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

780 - 2 061 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

379 - 1 467 EUR
Vidjeti više

Product owner

643 - 2 525 EUR
Vidjeti više

Project Manager

463 - 1 748 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

547 - 2 168 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

332 - 1 263 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

482 - 1 790 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

494 - 1 837 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

756 - 2 688 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

493 - 1 975 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

336 - 1 249 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

576 - 2 076 EUR
Vidjeti više

Tim lider

503 - 2 018 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

454 - 1 667 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

330 - 857 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

396 - 1 396 EUR
Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

330 - 1 185 EUR
Vidjeti više