logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 530 EUR (minimalna plata ) do 2 128 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos neto plate - Menadžerski posao
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% zarađuje manje 530 EUR
10% zarađuje više 2 128 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

561 - 1 368 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

556 - 1 964 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

470 - 1 698 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

450 - 1 448 EUR
Vidjeti više

Event Manager

450 - 1 093 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

569 - 2 653 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

450 - 1 382 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

450 - 1 637 EUR
Vidjeti više

IT Manager

662 - 2 487 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

450 - 1 511 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

450 - 1 556 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

471 - 1 576 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

482 - 1 982 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

454 - 1 768 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

450 - 1 482 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

469 - 1 918 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

466 - 1 303 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

457 - 1 513 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

450 - 1 451 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

450 - 1 617 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

450 - 1 261 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

450 - 1 253 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

638 - 1 720 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

450 - 1 216 EUR
Vidjeti više

Product owner

558 - 2 128 EUR
Vidjeti više

Project Manager

450 - 1 592 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

462 - 1 880 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

450 - 1 289 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

450 - 1 628 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

450 - 1 716 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

592 - 2 254 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

551 - 2 522 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

450 - 1 154 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

457 - 1 868 EUR
Vidjeti više

Tim lider

450 - 1 560 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

450 - 1 464 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

450 - 758 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

450 - 1 437 EUR
Vidjeti više

Šef korisničke podrške

450 - 1 451 EUR
Vidjeti više

Šef razvoja proizvoda

Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

450 - 1 085 EUR
Vidjeti više