logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 439 EUR (minimalna plata ) do 1 838 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos neto plate - Menadžerski posao
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% zarađuje manje 439 EUR
10% zarađuje više 1 838 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

583 - 1 581 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

711 - 2 567 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

483 - 1 725 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

450 - 1 574 EUR
Vidjeti više

Event Manager

450 - 1 208 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

650 - 2 795 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

450 - 1 503 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

450 - 1 696 EUR
Vidjeti više

IT Manager

727 - 2 690 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

450 - 1 552 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

462 - 1 726 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

481 - 1 789 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

525 - 1 872 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

539 - 1 881 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

522 - 1 698 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

500 - 2 017 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

518 - 1 394 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

450 - 1 662 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

582 - 2 433 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

467 - 1 704 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

450 - 1 376 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

450 - 1 510 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

749 - 1 983 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

450 - 1 403 EUR
Vidjeti više

Product owner

655 - 2 395 EUR
Vidjeti više

Project Manager

458 - 1 641 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

551 - 1 993 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

450 - 1 212 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

450 - 1 716 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

468 - 1 777 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

690 - 2 638 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

484 - 2 092 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

450 - 1 202 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

515 - 2 053 EUR
Vidjeti više

Tim lider

450 - 1 751 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

450 - 1 628 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

450 - 836 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

450 - 1 381 EUR
Vidjeti više

Šef korisničke podrške

Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

450 - 1 123 EUR
Vidjeti više