logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 468,00 EUR (minimalna plata ) do 1 850,00 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mjesečne neto plate
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% 468 EUR
90% 1 850 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Za kompanije - steknite povjerenje u odlučivanju o platama

Pravedno odredite plate zaposlenih. U tome će vam pomoći detaljan izvještaj o platama. Uvijek ćete imati pri ruci relevantne podatke o platama.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

606 - 1 647 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

716 - 2 680 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

463 - 1 823 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

426 - 1 625 EUR
Vidjeti više

Event Manager

481 - 1 213 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

693 - 2 917 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

420 - 1 565 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

403 - 1 685 EUR
Vidjeti više

IT Manager

723 - 2 834 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

422 - 1 619 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

479 - 1 776 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

501 - 1 860 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

496 - 2 012 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

515 - 2 034 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

487 - 1 857 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

533 - 2 079 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

542 - 1 444 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

447 - 1 768 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

695 - 2 508 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

464 - 1 804 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

371 - 1 422 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

426 - 1 594 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

770 - 2 074 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

373 - 1 476 EUR
Vidjeti više

Product owner

619 - 2 537 EUR
Vidjeti više

Project Manager

443 - 1 778 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

556 - 2 155 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

348 - 1 235 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

481 - 1 753 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

477 - 1 862 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

699 - 2 771 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

507 - 1 954 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

330 - 1 258 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

539 - 2 131 EUR
Vidjeti više

Tim lider

503 - 1 793 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

418 - 1 720 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

225 - 858 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

372 - 1 432 EUR
Vidjeti više

Šef korisničke podrške

Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

302 - 1 167 EUR
Vidjeti više