logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Menadžerski posao je obično od 447,00 EUR (minimalna plata ) do 1 906,00 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mjesečne neto plate
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% 447 EUR
90% 1 906 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Brend menadžer

603 - 1 722 EUR
Vidjeti više

Business Development Manager

735 - 2 590 EUR
Vidjeti više

Contract Manager

472 - 1 766 EUR
Vidjeti više

Direktor transporta

421 - 1 633 EUR
Vidjeti više

Event Manager

463 - 1 236 EUR
Vidjeti više

Finansijski menadžer

705 - 2 734 EUR
Vidjeti više

Glavni urednik

410 - 1 579 EUR
Vidjeti više

Hotel Menadžer

404 - 1 569 EUR
Vidjeti više

IT Manager

722 - 2 835 EUR
Vidjeti više

Kontrolor održavanja

434 - 1 602 EUR
Vidjeti više

Marketing menadžer

495 - 1 753 EUR
Vidjeti više

Menadžer kvaliteta

489 - 1 878 EUR
Vidjeti više

Menadžer ljudskih resursa

529 - 2 090 EUR
Vidjeti više

Menadžer logistike

519 - 1 907 EUR
Vidjeti više

Menadžer nabavke

483 - 1 875 EUR
Vidjeti više

Menadžer poslovne grupacije

519 - 2 099 EUR
Vidjeti više

Menadžer postrojenja/objekta

536 - 1 454 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodaje

489 - 1 843 EUR
Vidjeti više

Menadžer prodavnice

670 - 2 545 EUR
Vidjeti više

Menadžer proizvodnje

453 - 1 820 EUR
Vidjeti više

Menadžer voznog parka

375 - 1 414 EUR
Vidjeti više

Menadžer zaštite na radu

439 - 1 574 EUR
Vidjeti više

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

772 - 2 071 EUR
Vidjeti više

Mlađi projekt menadžer

377 - 1 470 EUR
Vidjeti više

Product owner

701 - 2 463 EUR
Vidjeti više

Project Manager

443 - 1 778 EUR
Vidjeti više

Regionalni menadžer

569 - 2 136 EUR
Vidjeti više

Restoran menadžer

340 - 1 286 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja

503 - 1 788 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

484 - 1 852 EUR
Vidjeti više

Rukovodilac pravne službe

746 - 2 703 EUR
Vidjeti više

Stariji projekt menadžer

529 - 1 922 EUR
Vidjeti više

Supervizor proizvodnje

330 - 1 290 EUR
Vidjeti više

Tehnički menadžer

571 - 2 084 EUR
Vidjeti više

Tim lider

496 - 1 980 EUR
Vidjeti više

Umjetnički direktor

457 - 1 663 EUR
Vidjeti više

Voditelj poštanskog ureda

330 - 871 EUR
Vidjeti više

Šef autoservisa

397 - 1 394 EUR
Vidjeti više

Šef/menadžer skladišta

330 - 1 163 EUR
Vidjeti više